Koszyk Wartość: 0.00 | Liczba biletów: 0
Rejestracja | Zaloguj
polskienglishdeutsch

W okolicy

Muzeum Narodowe

Plac Powstańców Warszawy 5, tel. 71 34 388 30 (39)
Powołane w 1946, od 1950 jako Muzeum Śląskie, w 1970 podniesione do rangi Muzeum Narodowego. Gmach główny Muzeum wzniesiony w latach 1883–1886 w stylu neorenesansu niderlandzkiego przez architekta K.F. Endella. Szczegółowe informacje o wystawach stałych i czasowych znajdziecie Państwo na stronie www.mnwr.art.pl.

 

Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

ul. Traugutta 111/113, 50-419 Wrocław, tel. 71 344 33 13, 71 342 12 67
Liczące ponad 20 tysięcy eksponatów zbiory ilustrują kulturę ludową zarówno dawnych mieszkańców regionu, jak i powojennej ludności napływowej. Ocalono od zniszczenia dużą część rozproszonych po wojnie zespołów zabytków dolnośląskich z dawnych muzeów oraz zbiorów prywatnych i poszerzono je o zabytki pozostające jeszcze w terenie, tworząc w ten sposób m.in. znakomite kolekcje malowanych mebli, malarstwa na szkle, grafiki dewocyjnej, rzeźby, uli figuralnych, form piernikarskich i czepców dolnośląskich.
www.muzeumetnograficzne.pl

 

Muzeum Architektury

ul. Bernardyńska 5, tel. 71 344 82 78
W pomieszczeniach dawnego klasztoru bernardynów eksponowane są na stałych ekspozycjach fragmenty romańskich, gotyckich i renesansowych detali architektonicznych, w tym fragmenty portalu z benedyktyńskiego opactwa na Ołbinie, wystawa Wrocław wczoraj i dziś z modelem średniowiecznego Wrocławia oraz wystawa rzemiosła związanego z architekturą.

 

Muzeum Poczty i Telekomunikacji

ul. Krasińskiego 1, tel. 71 343 67 65
Jedyne tego rodzaju muzeum w Polsce, w którym podziwiać można akcesoria związane z funkcjonowaniem poczty i telekomunikacji, pochodzące z różnych krajów europejskich, w tym ciekawy zbiór skrzynek pocztowych, aparatów telefonicznych oraz dyliżansów pocztowych. Tutaj również znajduje się największy zbiór polskich znaczków pocztowych.

 

Bastion Ceglarski

Bastion Ceglarski (dawniej Wzgórze Holtei'a, Wzgórze Polskie), jeden z elementów XVIII-cznych fortyfikacji ziemnych Wrocławia. Z jego szczytu rozciąga się piękny widok na leżący po drugiej stronie Odry Ostrów Tumski.

 

Pomnik Juliusza Słowackiego

Autorem koncepcji jest znany polski rzeźbiarz Wacław Szymanowski, który w 1909 dla rodzinnego miasta poety Krzemieńca wykonał model pomnika. Nigdy nie udało się go zrealizować. Ideę tą podjęło TMW, z inicjatywy którego wrocławski rzeźbiarz Andrzej Łętowski podjął się odtworzenia pomnika, odsłoniętego w maju 1984 r.

 

Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Pomnik składa się z dwóch podłużnych bloków granitowych, symbolizujących zbiorowe mogiły pomordowanych przez NKWD w 1940 r. polskich oficerów i policjantów. Na najwyższym cokole postać uskrzydlonego Anioła Śmierci. Przed nim pomiędzy symbolicznymi mogiłami figura Piety Katyńskiej -Matki Ojczyzny rozpaczającej nad ciałem zamordowanego jeńca. Na granitowych ścianach mogił umieszczono nazwy obozów jenieckich: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk (południowa) i miejsc masowych mordów: Katyń, Miednoje, Charków (północna). Autorem koncepcji jest warszawski rzeźbiarz i medalier Tadeusz Tchórzewski. Pomnik odsłonięto uroczyście 22 X 2000.