Koszyk Wartość: 0.00 | Liczba biletów: 0
Rejestracja | Zaloguj
polskienglishdeutsch

Regulamin sprzedaży biletów on-line

Regulamin systemu sprzedaży biletów on-line do Panoramy Racławickiej

Obowiązuje od 1.01.2014 r.

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży jest:
  1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Panoramą Racławicką Oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu ul. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław oraz
  2) spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.panoramaraclawicka.pl:
  a) wprowadzenie danych Kupującego,
  b) wybór dnia i godziny seansu oraz ilości biletów,
  c) sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
  d) potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Panoramę Racławicką.
 2. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną (bez pośrednictwa Działu Rezerwacji Panoramy Racławickiej) i umożliwia zakup biletów indywidualnych i grupowych.
 3. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone. Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.
 4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 6. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Panoramę Racławicką we Wrocławiu w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Panoramę Racławicką - przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest Panorama Racławicka we Wrocławiu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 9. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do kasy biletowej w Panoramie Racławickiej lub kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 10. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej w Panoramie Racławickiej.
 11. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy Działu Rezerwacji.
 12. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia do Panoramy Racławickiej we Wrocławiu – są nieważne.
 13. Klient drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Panoramę Racławicką we Wrocławiu lub prezentuje go w formie elektronicznej.
 14. Niewykorzystane (utracona ważność) bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 15. Wszystkie informacje na temat zwiedzania Panoramy Racławickiej, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne, opublikowane są na stronie www.panoramaraclawicka.pl, a także możliwe do uzyskania w Dziale Rezerwacji ( tel.:+48 71 344 23 44, e-mail: biuro@panoramaraclawicka.pl)
 16. Po dokonaniu zakupu biletów grupowych należy poinformować Dział Rezerwacji o dokonaniu zakupu (tel.:+48 71 344 23 44, e-mail: biuro@panoramaraclawicka.pl).
 17. Zwiedzanie w języku obcym dla grup zorganizowanych zakupione online może być realizowane w jednym z piętnastu języków wymienionych na stronie internetowej po uprzedniej awizacji.
 18. Zmiana dokonanych terminów realizacji zakupionej usługi istnieje jedynie w przypadku zakupu biletów grupowych, poprzez kontakt z Działem Rezerwacji, z uwzględnieniem dostępności wolnych terminów zwiedzania.
 19. Sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący drogą elektroniczną otrzymuje dowód zapłaty.
 20. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Panoramę Racławicką we Wrocławiu.
 21. Panorama Racławicka może odmówić wstępu na platformę widokową oraz przebywania na niej osobom:
  a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub  innych podobnie działających środków
  b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu oraz plecaki i duże torby
  c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie  bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.
  W ww. przypadkach zwrot pieniędzy za zakupione bilety nie obowiązuje.