„TADEUSZ KOŚCIUSZKO – NASZ PATRON”
Fragment kolekcji „Ikonografia kościuszkowska” Krzysztofa Lachowicza
5 czerwca – 31 października 2018